Με ενότητες που υποστηρίζουν το σύνολο των δραστηριοτήτων , από την παραγωγή και την αλυσίδα εφοδιασμού έως τις πωλήσεις, βοηθάει να διαχειριστεί η επιχείρηση καλύτερα τα οικονομικά , μειώνοντας σημαντικά το κόστος λειτουργίας της.