Η εταιρία NET EXPLORER, συνεργάτης των εταιριών  MICROSOFT, HP, DELL, 3CX και PLATINUM PARTNER της EPSILON SINGULAR LOGIC, EPSILON HR,EPSILON NET, δραστηριοποιείται στον τομέα της πληροφορικής, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις και τεχνική υποστήριξη στον τομέα της μηχανογράφησης των επιχειρήσεων καλύπτοντας Συστήματα ERP, CRM, HRM, on demand δημιουργία εφαρμογών λογισμικού. Ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφορικής- μηχανογράφησης.


Με πολυετή εμπειρία που καλύπτει όλους τους τομείς της Χονδρικής και Λιανικής Πώλησης, e-shop, τις εταιρίες Αποθήκευσης και Μεταφοράς, εταιρίες Μελετών και Κατασκευών, Εστιατόρια, Ξενοδοχεία,
Συνεργεία, Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες και Λογιστικά γραφεία ή Σύμβουλους Επιχειρήσεων και Ελεύθερους Επαγγελματίες.
Έχει τη δυνατότητα να παρέχει τον απαραίτητο εξοπλισμό προς την υλοποίηση δικτύων με χρήση σύγχρονων και αποδοτικών συνδυασμών κεντρικού υπολογιστή (Server) και κατάλληλων τερματικών για τη σωστή και γρήγορη επεξεργασία των δεδομένων.


Εξειδικευμένο προσωπικό, με πιστοποιημένες γνώσεις ώστε να καλύπτει 24/7 απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη είτε σε συστήματα λογισμικού και εμπορικών εφαρμογών είτε σε συντήρηση εξοπλισμού.
Στόχος της εταιρίας και των ανθρώπων της, είναι να παρέχει τη βέλτιστη δυνατή εξυπηρέτηση στους πελάτες της, βασισμένη στην απόλυτη κάλυψη των αναγκών και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις γιατην εξέλιξη της κάθε επιχείρησης

Συνεργαζόμαστε είδη με τις μεγαλύτερες εταιρείες και συνεχίζουμε !!

Πελάτες
0
Καταχωρίσεις εργασιών
0
Aποστολές Mydata
0